Opšti uslovi kupovine

Opšti uslovi kupovine

Poštovani kupci,

posetom ili kupovinom u on-line  prodavnici www.slbeauty.rs prihvatate Opšte uslove prodaje koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo.

Na osnovu odredbi članova 13. i 27. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: zakon) Pure & Natural Beauty Novi Sad, svoje cenjene potrošače koji kupuju proizvode putem internet stranice www.slbeauty.rs

O B A V E Š T A V A

 • da Opšti uslovi prodaje definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije proizvoda ponuđene na internet stranici www.slbeauty.rs;
 • da se prodaja proizvoda putem internet stranice www.slbeauty.rs obavlja od strane Društva za proizvodnju Pure & Natural Beauty iz Novog Sada, Mirona Đorđevića 18, matični broj: 67159144, PIB: 113885580, tel.:+381644494139 radnim danima od 08:00-16:00, e-mail za izjavljivanje reklamacije je: office@slbeauty.rs;
 • da se prema zakonu kupovina preko naše prodajne internet stranice www.slbeauty.rs smatra prodajom na daljinu;
 • da proizvodi koji se prodaju putem internet stranice www.slbeauty.rs poseduju svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste proizvoda u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji;
 • da se osnovna obeležja proizvoda mogu naći na internet stranici www.slbeauty.rs;
 • da je prodajna cena proizvoda naznačena uz svaki proizvod iskazana u srpskim dinarima (RSD);
 • da se saobraznost proizvodau ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni proizvoda kako je to definisano pripadajućom deklaracijom;
 • ukoliko nismo u mogućnosti da isporučimo sve naručene proizvode, isporučićemo raspoložive od izabranih proizvoda, o čemu ćemo Vas obavestiti mejlom;
 • da naručene proizvode isporučujemo preko kurirske službe samo na teritoriji Republike Srbije i to na adresu koja je ostavljena prilikom poručivanja za isporuku naručenih proizvoda, na način i u rokovima kako je to definisano ovde;
 • da se cena usluge isporuke poručenih proizvoda prikazuje prilikom poručivanja i da se potrošač pre potvrde porudžbine može upoznati sa iznosom troškova isporuke na poslednjem koraku naručivanja;
 • da je besplatna dostava porudžbine ako je iznos poručenih proizvoda iznad 8.000,00 dinara;
 • da potrošač proizvode koju kupuje putem internet stranice www.slbeauty.rs plaća pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;
 • da potrošač proizvode koje kupuje putem internet stranice www.slbeauty.rs plaća karticom u završnoj fazi poručivanja;
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI PORUDŽBINU preuzima obavezu plaćanja i preuzimanja naručenih proizvoda;
 • da u slučaju prijema proizvoda potrošač ustanovi da proizvod koji je naručio nije primio već drugi proizvod, potrošač ima pravo da proizvod zameni u roku od 7 dana za poručeni proizvod, kako je to definisano ovde;
 • da za proizvode koji su poručeni putem www.slbeauty.rs potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde, a reklamacioni list možete preuzeti ovde;
 • da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetne proizvode, u roku od 7 dana na način kako je to definisano ovde. Izjavu o odustanku od ugovora  o kupoprodaji zaključenog na daljinu možete preuzeti ovde;
 • da kompletan sadržaj na Internet stranici www.slbeauty.rs kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi,nazivi i softver vlasništvo su Pure & Natural Beauty i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti istih. Sve informacije dostupne na internet stranici www.slbeauty.rs su isključivo informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. 

Pure & Natural Beauty zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova prodaje.

S poštovanjem,                                 

Pure & Natural Beauty

What Our Clients Say
271 recenzija